ЗАТЛЪСТЯВАНЕТО В ДЕТСКА ВЪЗРАСТ

 

Затлъстяването е едно от най- честите хранителни разстройства в детска възраст в редица страни. Тя е важен рисков фактор за кардиологични заболявания в по- късна възраст.

       Превенцята на затлъстяването се превръща в перспектива на общественото здраве и се възприема с цялата сериозност, защото отслабването при затлъстелите деца е не само скъпо струващо, но и рядко е успешно. Както кратковременните ползи от кърменето са добре известни, така и дългосрочните ползи след две годишна възраст, са документирани.

       Има неопровержими доказателства, че кърменето намалява риска от затлъстяване по време на детството. Това е особено важно в контекста на нарастващите нива на затлъстяване при децата и възрастните. Благоприятното въздействие на кърменето върху рисковите фактори за сърдечно- съдови заболявания и липидния профил на плазмата в по- късна възраст, също са от голяма важност.

Паследните изследвания дават важна информация относно превенцията на затлъстяването при децата и възрастните. Това познание би трябвало да бъде трансформирано в конкретни действия за превенция на затлъстяването като дългосрочни мерки сред такива общности, които са особено застрашени.

       С настоящия материал ние представяме информация за ролята на кърменето в борбата със затлъстяването по време на детството. Отговорът до голяма степен е свързан с повишаването на продължителността на кърменето. Последните изследвания показват връзката между вида хранене и рискът от затлъстяване в ранна възраст.

         Дори, ако кърменето предпазва само от затлъстяване по време на детството, а и в по- късна възраст, то това би бил забележителен резултат в контекста на болестите, свързани със затлъстяването като диабет от Тип 2. Това, от което се нуждаем, е да насочим усилията си към детската възраст, като кърменето оглавява списъка на необходимите интервенции. Избягването на изкуствените храни в този период е изключително важен елемент от тези усилия.

Каква роля играе кърменето в превенцията на затлъстяването?

Възможно е очевидно предпазващият ефект на затлъстяването от страна на кърменето  да е свързан с по- малкия хранителен прием и по- малката клоричност на храната в детството, което е изследвано в редица групи.

Има няколко фактора, които трябва да се вземат под внимание:

       Майчиното мляко е физиологичен стандарт за нормалния растеж и развитие на детето. Всички бозайници произвеждат мляко и всяко мляко има специфичен състав, с оглед на съответните хранителни нужди на малкото. Хората са създадени да растат и да се развиват по оппределен начин.

Употребата на изкуствени храни в детска възраст е навлязла от две или три поколения. Все още подлежат на изследване дългосрочните ефекти от тази радикална промяна в детската хранителна диета и как те се отразяват върху здравето на нашата популация.

       Нарушения метаболизъм в детска възраст- Установено е, че приемът на повече калории в детството може да принуди матаболизма на детето да отговори с увеличаване на броя на мастните клетки, които се отлагат в организма. По такъв начин в бъдеще допалнителни мазнини могат да бъдат отлагани в повече от обичайното количество клетки.

       Майчиното мляко е жива течност- невъзможно е да се имитира, пълноценна е, вкусна и със съответните различия в състава от хранене до хранене.

       Програмиране на липидния състав- Наскоро открития протеин в кърмата регулира енергийния баланс и хормона инсулин. Количеството прието мляко не може да бъде регулирано отвън или от желанието на родителите детето да изяде всичко в чинията. Протеина в кърмата има за цел да удовлетвори нуждата от точно необходимото за бебето количество.

       Кърменето е процес на взаимно приспособяване на майката и детето- хранителният прием на детето варира спрямо индивидуалните му нужди и майката доставя автоматично толкова мляко, от колкото детето се нуждае, давайки му гърдата си. 

Кърменото дете се саморегулира и когато започне да приема допълнителни храни. Майките на кърмачетата имат по- спокойно отношение към храненето на техните бебета, когато приемат твърда храна и като резултат децата им се хранят разнообразно и са по- високи и жилави от техните изкуствено хранени връстници.

ИЗВОДИ

Резултатите от изследванията подкрепят факта, че при децата, които са кърмени рискът да затлъстеят е с една трета по- малък в периода на детството. Също така е установен фактът, че кърменето може да бъде използвано за борба с нарастващия проблем на детското затлъстяване. Подкрепата на кърменето, в кампанията срещу затлъстяването, е съществена и трябва да бъде разглеждана като изходна точка в дискусията по проблема с наднорменото тегло и затлъстяването.

Оптималното кърмене включва 6 месеца изключително кърмене за първите 6 месеца от живота и адекватно допълнително хранене след 6 месец с продължаващо кърмене до две годинии и след това. Това, заедно с избягването на изкуственото хранене, е постижима практика, осигуряваща подкрепа на майката на всички нива, независимо от дохода, езиковите бариери или географската ширина. Кърменето затова е потенциално полезно за стратегиите, целящи превенция на затлъстяването особено в комбинация с подкрепата на кърменето и другите положителни ефекти, които оказва то върху здравето и развитието на детето.

 

Информацията е предоставена

от  ИБФАН и Мрежа за защита на кърменето- BPN